Takeshi Ôbayashi

Acteur de 78 ans (24 janvier 1942)

Biographie

Biographie non disponible.

0
abonné

SP THE MOTION PICTURE 野望篇

de Takafumi Hatano

Film SP THE MOTION PICTURE 野望篇

Chameleon

de Junji Sakamoto

Film Chameleon

Heaven and Earth

de Haruki Kadokawa

Film Heaven and Earth

Antarctica

de Koreyoshi Kurahara

Film Antarctica

Space Battleship Yamato

de Toshio Masuda

Film Space Battleship Yamato