Sayuri Yoshinaga

Actrice de 74 ans (13 mars 1945)

Biographie

Biographie non disponible.

1
abonné

Nagasaki : Memories of my Son

de Yôji Yamada

Film Nagasaki : Memories of my Son

Bouddha 2, un voyage sans fin

de Toshiaki Komura

1
Film Bouddha 2, un voyage sans fin

A Chorus of Angels

de Junji Sakamoto

Film A Chorus of Angels

About Her Brother

de Yôji Yamada

Film About Her Brother

Where The Legend Lives

de Yukihiko Tsutsumi

Film Where The Legend Lives

Kabei: Our Mother

de Yôji Yamada

Film Kabei: Our Mother

Year One in the North

de Isao Yukisada

Film Year One in the North

Nagasaki burabura bushi

de Yukio Fukamachi

Film Nagasaki burabura bushi

Lost in Time

de Masanobu Deme

Film Lost in Time

Heavenly Sin

de Toshio Masuda

Film Heavenly Sin

Hana no ran

de Kinji Fukasaku

Film Hana no ran

The Ballad of the Sea of Genkai

de Masanobu Deme

Film The Ballad of the Sea of Genkai

Yume-Chiyo

de Kirio Urayama

Film Yume-Chiyo

Les Quatre sœurs

de Kon Ichikawa

Film Les Quatre sœurs

The Longest Tunnel

de Shirô Moritani

Film The Longest Tunnel

The Revolt

de Shirô Moritani

Film The Revolt

Oh, My Son!

de Keisuke Kinoshita

Film Oh, My Son!

Taro the Dragon Boy

de Kirio Urayama

Film Taro the Dragon Boy

August without Emperor

de Satsuo Yamamoto

Film August without Emperor

Tora-san's Lovesick

de Yôji Yamada

Film Tora-san's Lovesick

Bakumatsu

de Daisuke Itô

Film Bakumatsu

Monument to the Girl's Corps

de Toshio Masuda

Film Monument to the Girl's Corps

Kon'nichiwa akachan

de Motomu Ida

Film Kon'nichiwa akachan

Bright Sea

de Kô Nakahira

Film Bright Sea

Love Comes with Youth

de Katsumi Nishikawa

Film Love Comes with Youth

When the Snows Fill

de Kô Nakahira

Film When the Snows Fill

Beyond the Green Hills

de Katsumi Nishikawa

Film Beyond the Green Hills

Kiri no yoru no otoko

de Akinori Matsuo

Film Kiri no yoru no otoko

Cupola, Where the Furnaces Glow

de Kirio Urayama

Film Cupola, Where the Furnaces Glow

Hana to musume to shiroi michi

de Kenjiro Morinaga

Film Hana to musume to shiroi michi