Mitsuo Hamada

Acteur

Biographie

Biographie non disponible.

0
abonné

Ooedo ukiyoburotan Manji mai

de Yoshifumi Ogasawara

Film Ooedo ukiyoburotan Manji mai

Monument to the Girl's Corps

de Toshio Masuda

Film Monument to the Girl's Corps

Outlaw: Gangster VIP

de Toshio Masuda

Film Outlaw: Gangster VIP

Bright Sea

de Kô Nakahira

Film Bright Sea

Love Comes with Youth

de Katsumi Nishikawa

Film Love Comes with Youth

Bad Girl

de Kirio Urayama

Film Bad Girl

When the Snows Fill

de Kô Nakahira

Film When the Snows Fill

Beyond the Green Hills

de Katsumi Nishikawa

Film Beyond the Green Hills

Cupola, Where the Furnaces Glow

de Kirio Urayama

Film Cupola, Where the Furnaces Glow