Lee Pang-Fei

Acteur de 105 ans (03 avril 1914)

Biographie

Biographie non disponible.

0
abonné

Shaolin contre Wu Tong

de Gordon Liu Chia-Hui

Film Shaolin contre Wu Tong

Xiao zi you zhong

de Sun Chung

Film Xiao zi you zhong

Hex After Hex

de Kuei Chih-Hung

Film Hex After Hex

Die xian

de Chor Yuen

Film Die xian

The Sexy Killer

de Sun Chung

Film The Sexy Killer

Big Times for the Crazy Bumpkins

de John Law Ma

Film Big Times for the Crazy Bumpkins

Xue di zi

de Ho Meng-Hua

Film Xue di zi

Sex, Love, and Hate

de Chor Yuen

Film Sex, Love, and Hate

Sinful Adulteress

de Ho Meng-Hua

1
Film Sinful Adulteress

The Fugitive

de Chang Tseng-Chai

Film The Fugitive

Da nei gao shou

de Lin Fu-Ti

Film Da nei gao shou

The Casino

de Chang Tseng-Chai

Film The Casino

Feng Fei Fei

de Kao Pao-Shu

Film Feng Fei Fei

Duel aux poings

de Chang Cheh

Film Duel aux poings

Apartment for Ladies

de Umetsugu Inoue

Film Apartment for Ladies

Double Bliss

de Chun Kim

Film Double Bliss

Luo xie

de Lo Chen

Film Luo xie

Twelve Deadly Coins

de Hsu Tseng-Hung

Film Twelve Deadly Coins