Kai Atô

Acteur

Biographie

Biographie non disponible.

0
abonné

Chikujô seyo!

de Yo Kohatsu

Film Chikujô seyo!

Johnen: Sada no ai

de Rokuro Mochizuki

Film Johnen: Sada no ai

Detective Story

de Takashi Miike

Film Detective Story

Le Bahut des tordus

de Yūdai Yamaguchi

Film Le Bahut des tordus

Anaza hevun

de George Iida

Film Anaza hevun

Twinkle

de Joji Matsuoka

1
Film Twinkle

Shinjuku Junai Monogatari

de Hiroyuki Nasu

Film Shinjuku Junai Monogatari

No More God, No More Love

de Tōru Murakawa

Film No More God, No More Love

Capone Cries a Lot

de Seijun Suzuki

Film Capone Cries a Lot

The Mosquito on the Tenth Floor

de Yoichi Sai

Film The Mosquito on the Tenth Floor

The Dropout

de Eiichi Kudo

Film The Dropout

Station

de Yasuo Furuhata

Film Station

The Revolt

de Shirô Moritani

Film The Revolt

Dead Angle

de Tōru Murakawa

Film Dead Angle

Oretachi ni haka wa nai

de Yukihiro Sawada

Film Oretachi ni haka wa nai

La Femme aux cheveux rouges

de Tatsumi Kumashiro

Film La Femme aux cheveux rouges

The Killing Game

de Tōru Murakawa

Film The Killing Game

The Youth Killer

de Kazuhiko Hasegawa

Film The Youth Killer

Slaughter in the Snow

de Kazuo Ikehiro

Film Slaughter in the Snow