Ichirô Sugai

0 fan de cet acteur

Infos

Biographie non disponible.

0
fan

Le Plus Beau

de Akira Kurosawa

Donnez votre avis

Affiche du film Le Plus Beau

Shiruku hatto no ô-oyabun

de Norifumi Suzuki

Donnez votre avis

Affiche du film Shiruku hatto no ô-oyabun

Heat Wave Island

de Kaneto Shindō

Donnez votre avis

Affiche du film Heat Wave Island

La loi yakuza

de Teruo Ishii

Donnez votre avis

Affiche du film La loi yakuza

Burai kurodosu

de Keiichi Ozawa

Donnez votre avis

Affiche du film Burai kurodosu

Gamera 2 - Gamera vs Barugon

de Shigeo Tanaka

Donnez votre avis

Affiche du film Gamera 2 - Gamera vs Barugon

The Long Death

de Kei Kumai

Donnez votre avis

Affiche du film The Long Death

Kiri no yoru no otoko

de Akinori Matsuo

Donnez votre avis

Affiche du film Kiri no yoru no otoko

Kuro no tesuto kaa

de Yasuzo Masumura

Donnez votre avis

Affiche du film Kuro no tesuto kaa

Killers on Parade

de Masahiro Shinoda

Donnez votre avis

Affiche du film Killers on Parade

Enchanted Princess

de Keigo Kimura

Donnez votre avis

Affiche du film Enchanted Princess

Confession impudique

de Kon Ichikawa

Donnez votre avis

Affiche du film Confession impudique

Yoru no tsuzumi

de Tadashi Imai

Donnez votre avis

Affiche du film Yoru no tsuzumi

Harbor Rats

de Kaneto Shindō

Donnez votre avis

Affiche du film Harbor Rats

How Sorrowful

de Jukichi Uno

Donnez votre avis

Affiche du film How Sorrowful

Satan's Town

de Seijun Suzuki

Donnez votre avis

Affiche du film Satan's Town

The Wolves

de Kaneto Shindō

Donnez votre avis

Affiche du film The Wolves

Ditch

de Kaneto Shindō

Donnez votre avis

Affiche du film Ditch

La Vie d'O'Haru femme galante

de Kenji Mizoguchi

1 personne aime ce film

Affiche du film La Vie d'O'Haru femme galante

Aijin

de Kon Ichikawa

Donnez votre avis

Affiche du film Aijin

Before Dawn

de Kôzaburô Yoshimura

Donnez votre avis

Affiche du film Before Dawn

Mr. Pu

de Kon Ichikawa

Donnez votre avis

Affiche du film Mr. Pu

The Life of a Horse Trader

de Keigo Kimura

Donnez votre avis

Affiche du film The Life of a Horse Trader

Été précoce

de Yasujiro Ozu

Donnez votre avis

Affiche du film Été précoce

Apostasy

de Keisuke Kinoshita

Donnez votre avis

Affiche du film Apostasy

A Visage to Remember

de Heinosuke Gosho

Donnez votre avis

Affiche du film A Visage to Remember

Un merveilleux dimanche

de Akira Kurosawa

Donnez votre avis

Affiche du film Un merveilleux dimanche

A Descendant of Urashima Taro

de Mikio Naruse

Donnez votre avis

Affiche du film A Descendant of Urashima Taro

La Nouvelle Légende du grand judo

de Akira Kurosawa

Donnez votre avis

Affiche du film La Nouvelle Légende du grand judo

La Légende du grand judo

de Akira Kurosawa

3 personnes aiment ce film

Affiche du film La Légende du grand judo

Mother Never Dies

de Mikio Naruse

Donnez votre avis

Affiche du film Mother Never Dies

Gion matsuri

de Kenji Mizoguchi

Donnez votre avis

Affiche du film Gion matsuri

Flamme de mon amour

de Kenji Mizoguchi

Donnez votre avis

Affiche du film Flamme de mon amour

Le Fil blanc de la cascade

de Takumei Seiryo

Donnez votre avis

Affiche du film Le Fil blanc de la cascade