Hibari Misora

Actrice

Biographie

Biographie non disponible.

0
abonné

Princess Raccoon

de Seijun Suzuki

Film Princess Raccoon

The Day the Sun Rose

de Daisuke Itô

Film The Day the Sun Rose

The Protector

de Tadashi Sawashima

Film The Protector

Cosmetic Sales Competition

de Kunio Watanabe

Film Cosmetic Sales Competition

Hibari the Traveling Performer

de Kiyoshi Saeki

Film Hibari the Traveling Performer

Law in Ghost Island

de Yasushi Sasaki

Film Law in Ghost Island

The Prickly Mouthed Geisha, Part 4

de Eiichi Koishi

Film The Prickly Mouthed Geisha, Part 4

Skylark Forest

de Tadashi Sawashima

Film Skylark Forest

The Prickly Mouthed Geisha Part 2

de Eiichi Koishi

Film The Prickly Mouthed Geisha Part 2

The Prickly Mouthed Geisha

de Eiichi Koishi

Film The Prickly Mouthed Geisha

The Tokyo Dame

de Kiyoshi Saeki

Film The Tokyo Dame

The 47 Masterless Samurai

de Sadatsugu Matsuda

Film The 47 Masterless Samurai

Sister with Sister

de Kiyoshi Saeki

Film Sister with Sister

Secret of the Golden Coin

de Kinnosuke Fukada

Film Secret of the Golden Coin

The young boss

de Kiyoshi Saeki

Film The young boss

Romance Freestyle

de Kiyoshi Saeki

Film Romance Freestyle

Edo Girl Detective

de Tadashi Sawashima

Film Edo Girl Detective

No Advice Taken

de Kiyoshi Saeki

Film No Advice Taken

The Abandoned Swords

de Sadatsugu Matsuda

Film The Abandoned Swords

The Deep Blue Sea

de Tsuneo Kobayashi

Film The Deep Blue Sea

A Warrior's Flute

de Yasushi Sasaki

Film A Warrior's Flute

Janken musume

de Toshio Sugie

Film Janken musume

Uta matsuri mangetsu tanuki-gassen

de Torajiro Saito

Film Uta matsuri mangetsu tanuki-gassen

Spring Voyage

de Shunkai Mizuho

Film Spring Voyage